Προσωρινά αποτελέσματα για τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς/παιδικούς σταθμούς

 

Από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των δυνητικά ωφελούμενων γυναικών που συμμετέχουν στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής".

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα προσωρινά αποτελέσματα για το Νομό Ημαθίας:

Προσωρινός πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών

Προσωρινός πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελούμενων με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών