Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Λόγω τεχνικού προβλήματος στην πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης της υπ. αριθμ. 660/6/41612/16-7-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας  και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 4 Αυγούστου και ώρα 22.00. 

Η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών παραμένει μέχρι τις 8 Αυγούστου 2014.