Εκλογές στον ΣΟΦΨΥ

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας καλεί τα μέλη του σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30΄π.μ. στον ημιόροφο της πιτσαρίας «PAPAGALO» στη Βέροια.

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 2017-2019, συζήτηση και έγκρισή τους.
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2019, συζήτηση και έγκρισή του.
4. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζήτηση και έγκρισή της.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6. Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκπροσώπων Συλλόγου σε ΠΟΣΟΨΥ και ΕΣΑΜΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα στα όργανα του Συλλόγου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους μέχρι και τις 14/2/2020 στα γραφεία του Συλλόγου ή στο email του.

Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23/2/2020, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.