Διακοπή νερού στον Λουτρό

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε ότι σήμερα στις 15/01/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 π.μ έως και 13:00 π.μ, θα γίνει διακοπή νερού στη Τ.Κ Λουτρού, λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.