Ποια θέματα θα αναπτυχθούν στους Ακαδημαϊκούς Διαλόγους και την Σχολή Γονέων της Μητρόπολης

Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (ἐπί τῆς ὁδοῦ Βενιζέλου), ὁμιλητής στή σειρά ὁμιλιῶν «Ἀκαδημαϊκοί Διάλογοι» θὰ εἶναι ὁ Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος, ὁ ὁποίος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Οἱ προφητεῖες χθές καί σήμερα».

Τὴν Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων θὰ εἶναι ὁ ἱεροκήρυκας Ἀρχιμ. Θεολόγος Ἀμπόνης μέ θέμα: «Βαθύ μυστήριο ἡ συζυγία».