Σε δυο προγράμματα ανταλλαγής νέων η Κίνηση Πολιτών Κυριώτισσας

Η ομάδα νέων της Κίνησης Πολιτών Κυριώτισσας, "Kiriotissa's YOut(H)opia" (Facebook: Κυριώτισσας Ουτοπία), θα συμμετέχει σε 2 Ανταλλαγές Νέων τον Μάρτιο του 2020:

1) "reSTORation", 4-15 Μαρτίου 2020, Ommen, Ολλανδία. 5 συμμετέχοντες (18-30 ετών) + 1 αρχηγός (20 ετών και άνω).

2) "GROW – Genesis and Roots Of the World”, 23 Μαρτίου-1 Απριλίου 2020, Melissa, Ιταλία. 7 συμμετέχοντες (20-28 ετών) + 1 αρχηγός (20 ετών και άνω).

Τα προγράμματα υλοποιούνται στα πλαίσια του Erasmus+ και καλύπτουν 100% διαμονή, διατροφή και μέχρι 270€ ή 360€ έξοδα ταξιδιού, ανάλογα με τον προορισμό.

Δήλωση συμμετοχών ως τις 10 Δεκέμβρη.

Δηλώστε συμμετοχή για το πρόγραμμα στην Ολλανδία: https://docs.google.com/…/1MtvYrjlnz5KaHlwblTCVqU3Juck…/edit

Δηλώστε συμμετοχή για το πρόγραμμα στην Ιταλία:
https://docs.google.com/…/1ZGE38QTuf9Oi7UZ9QAoqAzUFKmu…/edit