Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων: Ακύρωση ενημερωτικού σημειώματος

Από τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι "Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση, στην οποία να ζητούν την ακύρωση του «Μηνιαίου Σημειώματος Πληρωμής Σύνταξης» Ιανουαρίου 2019, που λάβαμε και ζητούν να εκδοθεί  Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Φ.Κ.Α. (efka.gov.gr)".