Γιατί να επιλέξετε electricsupport για τις ηλεκτρολογικές σας υπηρεσίες;

kalodia

O ηλεκτρολογικός έλεγχος μέσα στο σπίτι είναι ένας από τους σημαντικότερους ελέγχους που πρέπει να γίνονται ετησίως. Ο κάθε ένοικος αντιμετωπίζει τα γνωστά και μη εξαιρετέα προβλήματα που μπορούν να ξεκινάνε από ένα απλό κάψιμο λάμπας, μέχρι ένα ισχυρό βραχυκύκλωμα που μπορεί να επηρεάσει και τους πίνακες ηλεκτρολογικού ελέγχου.

Η εξειδικευμένη ομάδα της εταιρείας Ιωαννίδης, προσφέρει υπηρεσίες που μπορούν να εφαρμόσουν τις πλέον εκσυγχρονισμένες ηλεκτρολογικές λύσεις, χωρίς επιπλέον κόστος και με παροχή συμβουλών για την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Σημαντικές παροχές που παρέχει ο ηλεκτρολόγος, είναι η άριστη ποιότητα δουλειάς, οι χαμηλές τιμές σε σχέση με αυτές που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και μία τεχνική υποστήριξη μέχρι το τέλος του έργου.

Τι μπορείτε να βρείτε στις υπηρεσίες;

Εκτός από πιθανές βλάβες που μπορούν να παρουσιαστούν στο σπίτι, οι ηλεκτρολόγοι της εταιρείας αναλαμβάνουν όλες τις ηλεκτρολογικές υποδομές του κάθε κτίσματος με καλωδιώσεις και όλες τις απαραίτητες υποδομές, ώστε να υπάρχει φωτισμός και σωστή παροχή ρεύματος όπου χρειάζεται.

Έτσι λοιπόν οι βασικότερες από τις ηλεκτρολογικές υπηρεσίες που υλοποιούνται, είναι:

  1. Κεραίες και τηλεφωνικές γραμμές

  2. Εγκατάσταση γεννητριών

  3. Ανακαίνιση στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό με προηγμένο εξοπλισμό

  4. Φωτισμός κήπου ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη

  5. Ηλεκτρολογικός έλεγχος ή/και συντήρηση της υπάρχουσας εγκατάστασης

  6. Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας ή συναγερμών. Πέρασμα καλωδίων μέσα από τα τοιχώματα κ.α.

Στις άνωθεν υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται επίσης και τα πιστοποιητικά ΔΕΗ, τα οποία απαραίτητα για την υπηρεσία. Μία ομάδα από ειδικά καταρτισμένους ηλεκτρολόγους έρχεται και ελέγχει τον χώρο για να μπορεί να συμπληρώσει την απαραίτητη έκθεση, ότι ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς.