Βελτίωση της ακουστικής σε όλους τους χώρους με σύμμαχο την GroupScience

soundproof

Το αν ένας χώρος είναι κατάλληλος για διαμονή και αν πληροί όλες τις προδιαγραφές, έχει να κάνει με πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της ηχομόνωσης και της καλής ακουστικής των χώρων.

Η εταιρεία Group Science είναι η εταιρεία που μπορεί να σας προσφέρει όλα αυτά που χρειάζεστε για να ελέγξετε και να εφαρμόσετε όλα όσα είναι απαραίτητα για την ηχομόνωση και όχι μόνο.

Δύο από τις υπηρεσίες που σας αφορούν:

studies banner

  1. Μετρήσεις θορύβου-ακουστικής-δονήσεων

Οι μετρήσεις των θορύβων που υπάρχουν μέσα στο σπίτι και των δονήσεων που προκαλούνται από τον εξωτερικό χώρο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από όργανα που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες. Οι μετρήσεις αυτές δείχνουν συγκεκριμένα επίπεδα που ισχύουν ή υπερβαίνουν την νομοθεσία και την βιβλιογραφία-μελέτες σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα όρια. Γίνονται με όργανα ακριβείας, όπως ηχόμετρα και επιταχυνσιόμετρα.

  1. Μελέτες αντιμετώπισης του θορύβου

Για να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη ηχομόνωση, πρέπει να έχει προηγηθεί μία μελέτη στον χώρο. Η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της πάνω σε αυτό το κομμάτι, υπολογίζοντας ορθά ποια πρέπει να είναι η ακουστική, η αντικραδασμική προστασία, ποια τα αντιολισθητικά υλικά που υποβοηθούν στην εξασφάλιση ησυχίας κ.α.

Οι υπολογιστές είναι εργαλεία που βοηθούν σε αυτές τις διαδικασίες, αφού μπορούν να προβλέψουν ποια είναι τα πιθανά μελλοντικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε μία κατασκευή.

Δείτε ακόμη περισσότερα σχετικά με τα αντιολισθητικά υλικά εδώ