Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - τι θα συζητηθεί

Συνεδριάζει την Δευτέρα στις 3μμ  το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα συζήτησης ειναι:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης αγρού της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος Τσαρούχη, β) καταρτισμός όρων εκμίσθωσης και γ) ορισμός τριμελούς επιτροπής
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 166/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, έτους 2014.
ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή ή μη αιτημάτων του αναδόχου της Πράξης «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δ.Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία»
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης χώρου στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «ΔΕΣΜΟΣ»
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής του Γ. Γιουβαντσικλάρ σε δόσεις.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη διαγραφής ποσού της Λ.Παρασκευοπούλου από χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη διαγραφής ποσού του Σ.Παρασχάκη από χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση διαγραφής ποσο του Κ.Παπαδόπουλου από χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη α) του 1ου ΑΠΕ, β) της διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και γ) του ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».