Χωρίς αυξήσεις οι δημοτικοί φόροι στον Δήμο Βέροιας

Χωρίς αυξήσεις θα παραμείνουν οι Δημοτικοί φόροι στην Βέροια και το 2020. Το θέμα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την διατήρηση των τιμών στα τέλη στα ίδια επίπεδα.