Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπής Βέροιας θα γίνει την Παρασκευή 25-10-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς».

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζόδρομου Εμπορικού Κέντρου».

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας οδών πόλης και Δ.Ε.».

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος».

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε, Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίηση τους».

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ 16ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Πλημμελειοδικείο Βέροιας για τη νομική στήριξη Αντιδημάρχου του Δήμου, σύμφωνα με το Α17/1278 κλητήριο θέσπισμα.

ΘΕΜΑ 17ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Πλημμελειοδικείο Βέροιας για τη νομική στήριξη Αντιδημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου, σύμφωνα με το Α15/1210 κλητήριο θέσπισμα.