Δήμος Βέροιας: Νέα χρηματοδότηση για αγροτική οδοποιία 868 χιλιάδων ευρώ

Νέα χρηματοδότηση για αγροτική οδοποιία εξασφάλισε την Παρασκευή 7 Ιουνίου ο δήμος Βέροιας. Το ύψος του έργου είναι 868.000 ευρώ και αφορά την βελτίωση της βατότητας υφιστάµενων αγροτικών οδών στα αγροκτήµατα των Τ.Κ. Μακροχωρίου και Νέας Νικοµήδειας και στο αγρόκτηµα Τριλόφου του ∆ήµου Βέροιας.