Πώς γίνεται η κατανομή εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Μετά τα ανεπίσημα αποτελέσματα, η κατανομή των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο γίνεται ως εξής:

Κώστας Βοργιαζίδης: 15 έδρες

Γεωργία Μπατσαρά: 8 έδρες

Παύλος Παυλίδης: 7 έδρες

Αντώνης Μαρκούλης: 5 έδρες

Γιάννης Παπαγιάννης: 4 έδρες

Γιώργος Μελιόπουλος: 2 έδρες