Ενημέρωση στον δήμο Βέροιας για τα κρατικά αυτοκίνητα

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28/11/2018 Σεμινάριο για τα Κρατικά Αυτοκίνητα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας στα στελέχη (υπαλλήλους, τεχνικούς, οδηγούς) του Δήμου με θέμα: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «Ανάλυση – ερμηνεία - ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών προμήθειας, διαχείρισης, χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας και ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων».

Εισηγητής - ομιλητής του Σεμιναρίου ήταν : ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ τ. Προϊστάμενος του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εισηγητής με πολυετή διδακτική εμπειρία σε σεμινάρια που διοργανώνονται από ιδιωτικές εταιρείες και από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Ειδικός Συνεργάτης - Σύμβουλος σε Φορείς - Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα σε θέματα των Κρατικών Αυτοκινήτων.

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν θέματα που αφορούν τα Κρατικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα την κίνηση των οχημάτων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των οδηγών, την οργάνωση -δομή - λειτουργία του Γραφείου Κίνησης Κρατικών αυτοκινήτων καθώς και όλες τις διαδικασίες προμήθειας, διαχείρισης, χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας και ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων.

Στο σεμινάριο, το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν, Αντιδήμαρχοι, Διευθυντές Διευθύνσεων, Προϊστάμενοι και οδηγοί του Δήμου.