Υποψηφιότητα για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει να θέσει η Βέροια

Φάκελο υποψηφιότητας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2019 θέλει να υποβάλλει η Δημοτική Αρχή Βέροιας. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στο πλαίσιο εφαρμογής του Αρθ. 11 «Βραβείο Τοπίου» της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο και λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα CM/Res (2017) 18 «Συμμαχία για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης» (Landscape Award Alliance of the Council of Europe) το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, απέστειλε προς τους Ο.Τ.Α της χώρας πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2019.

Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή Βέροιας, το εγκεκριμένο έργο του Δήμουμε τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου στη Βέροια» εμπίπτει απόλυτα στις προδιαγραφές και ανταποκρίνεται στους στόχους του Βραβείου που είναι η προστασία, διαχείριση και ο σχεδιασμός τοπίων, αστικών, περιαστικών, αγροτικών ή φυσικών με βάση τις φυσικές και πολιτισμικές τους αξίες.

Η υποψηφιότητας του Δήμου Βέροιας θα μπορούσε να αναδείξει την πόλη ως μια από τις ελληνικές πόλεις που διαθέτουν αναβαθμισμένο αστικό τοπίο, ενώ η τυχόν επιλογή της υποψηφιότητας της από το ΥΠΕΝ προς υποβολή στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα της προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία για διεθνή προβολή.