Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας την Πέμπτη 02-08-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 171/2018 Απόφασης Ο.Ε. για παράταση απόδοσης λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής.
  • Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
  • Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018».