Δήμος Βέροια: Στην Αγία Βαρβάρα και την Πατρίδα οι χώροι διανομής φυσικού αερίου

Δυο χώρους θα παραχωρήσει στην εταιρεία διανομης φυσικού αερίου ο Δήμος Βέροιας. Θα παραχωρηθεί τμήμα εμβαδού περίπου τριών στρεμμάτων το καθένα από
το υπ αριθ 1082 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας και το υπ αριθ 71 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας έως το έτος λήξης της άδειας διαχείρισης, δηλαδή μέχρι την 31-12-2036, προκειμένου εκεί να εγκατασταθούν αποσυμπιεστές αερίου για την τροφοδοσία των δικτύων διανομής αερίου στην πόλη της Βέροιας.

Η πόλη της Βέροιας έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017-2036 της ΔΕΔΑ για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων διανομής αερίου. Μέσω του δικτύου διανομής θα τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο όλες οι κατηγορίες καταναλωτών (οικιακοί, βιοτεχνίες, βιομηχανίες).

Λόγω της μεγάλης απόστασης, η Βέροια δεν θα συνδεθεί μέσω σωληναγωγού με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Αερίου. Η τροφοδοσία των δικτύων διανομής της πόλης θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας συμπιεσμένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με την οποία, το αέριο μεταφέρεται με βυτία σε χώρους από τους οποίους ξεκινά το τοπικό δίκτυο διανομής.

Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν εμβαδόν τουλάχιστον ενός στρέμματος ώστε να μπορεί το φορτηγό μεταφοράς του αερίου να κάνει τους αναγκαίους ελιγμούς προκειμένου να αφήνει τις πλήρεις συστοιχίες και να φορτώνει τις κενές.