novart veria

proteas

tsakiridis tires

Εναντίον του Δημοσίου για Γέφυρα Κούσιου και ακίνητα ΟΣΚ ο δήμος Βέροιας

Εναντίον του Δημοσίου για δυο υποθέσεις θα στραφεί ο Δήμος Βέροιας και γι αυτό τον λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να αναθέσει την υπόθεση σε εξειδικευμένο δικηγόρο των Αθηνών ώστε να προχωρήσουν αυτές οι περιπτώσεις. Η πρώτη υπόθεση αφορά την την κατασκευή της Γέφυρας Κούσιου και η δεύτερη ακίνητα του πρώην ΟΣΚ τα οποία διεκδικεί ο Δήμος Βέροιας.

Η γέφυρα Κούσιου

Αναφορικά με το θέμα της Γέφυρας Κούσιου, όπως είπε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Άρης Λαζαρίδης, υπάρχουν βάσιμες αξιώσεις κατά του Δημοσίου επειδή ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενέκρινε με απόφασή του την έξτρα πληρωμη των ικριωμάτων, απόφαση που ακυρώθηκε από το Ελεκτικό Συνέδριο και ακυρώθηκε η σύμβαση. 

Για το θέμα αυτό, ο δικηγόρος του Δήμου, ο κ. Παπαστεργίου σημειώνει: «Ως γνωστό , με την με αριθ. πρωτ. 9640/13.9.2012 απόφαση του ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης , ακύρωσε την υπ αριθ. 246/2012 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και έκανε δεκτή την από 14.6.2012 αίτηση θεραπείας της εταιρείας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ», κατά το μέρος που αφορά την δαπάνη κατασκευής των ικριωμάτων, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΠΣΔΕ (Συνεδρία 10η – Πράξη 67η/7.9.2012). Κατά της εν λόγω απόφασης ασκήσαμε προσφυγή, η οποία εν τέλει μας δικαίωσε και ακύρωσε την προαναφερθείσα απόφαση του Γ.Γ., ως μη νόμιμη.
Πλην όμως, λόγω του ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε την συμπληρωματικής σύμβαση την οποία ετοιμάσατε σε συμμόρφωση με την προαναφερθείσα απόφαση, παρήλθε η οριακή ημερομηνία εκτέλεσης του έργου και διαλύθ8υκε η σύμβαση.

Συνεπώς, λόγω της καθυστέρησης που προκλήθηκε, λόγω της άστοχής απόφασης του Γ.Γ., δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου και ενδεχόμενα ο Δήμος Βέροιας να έχει υποστεί ζημία, πλην της ηθικής βλάβης και θετικές ζημίες , τις οποίες πιθανόν να πρέπει να διεκδικήσει και μάλιστα άμεσα, προ της παρέλευσης 5 ετίας από την παράνομη πράξη.

Πλην όμως το εάν δικαιούται ο Δήμος Βέροιας σε αποζημίωση, το ύψος αυτής, η αιτία αυτ5ής, ο υπόχρεος καταβολής της κλπ είναι θέματα, όλως εξειδικευμένα τα οποία απαιτούν ειδικούς για να τα αποφανθούν και να τα διεκδικήσουν, διότι εδώ το θέμα είναι πρωτότυπο, καθόσον δεν αντιδικούμε μόνο με τον ανάδοχο, που είναι το σύνηθες, αλλά και με την υπερκείμενη αρχή μας (Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) , θέματα που δεν γνωρίζω, εάν δύναμαι να αντιμετωπίσω, επαρκώς και με επιτυχία για το Δήμο.

Γι’αυτό έχω τη γνώμη, ότι πρέπει να αναθέσουμε την άσκηση και εκδίκαση της σχετικής αγωγής, σε καθηγητή πανεπιστημίου, για να διεκδικήσει τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις του Δήμου Βέροιας».

markoy

Το θέμα ψηφίστηκε μόνο από την παράταξη της πλειοψηφίας. Λευκό ψήφισαν οι Μελιόπουλος, Αγγελίνας ενώ οι υπόλοιποι σύμβουλοι της μειοψηφίας απείχαν από την ψηφοφορία. "Αυτό είναι...Μουτζούρης, εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή την κωμωδία" τόνισε ο κ. Πατσίκας, άποψη που βρήκε σύμφωνο και τον Αντώνη Μαρκούλη ο οποίος πρόσθεσε: "Ο δήμος πρέπει άμεσα να στραφεί κατά παντός υπευθύνου για όσες ζημιές έχουν γίνει". Ο Σάκης Αποστολόπουλος τόνισε ότι αγωγή κατά του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης δεν μπορεί να σταθεί.

patsikas zs

Τα ακίνητα του ΟΣΚ

Αναφορικά με τα ακίνητα του ΟΣΚ που διεκδικεί ο Δήμος Βέροιας, ο κ. Παπαστεργίου σημειώνει:

«Ως γνωστό, στα πλαίσια της ανάγκης να υποχρεωθούν οι κτιρικαές υποδομές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ) να μεταβιβάσουν την ιδιωτική τους περιουσία στον Δήμο Βέροιας, κατέθεσα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας αγωγή καταδίκης σε δήλωσης βουλήσεως, η οποία μετά από αναβολή που ζήτησε ο αντίδικος, θα εξεδικάζετο την....1.2015, οπότε ματαιώθηκε λόγω των βουλευτικών εκλογών. Ηδη ο Δήμος Βέροιας είχε καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητούσε να τεθούν τα επίδικα ακίνητα υπό την δικαστική του μεσεγγύηση, δίκη την οποία κέρδισε και τα επίδικα τέθηκαν υπό την δικαστικά μεσεγγύηση του Δήμου Βέροιας.
Εως την 17.12.2014,δηλαδή λίγες ημέρες, πριν την εκδίκαση της αγωγής μας, η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 είχε ως εξής:

« Η περιουσία των "Ταμείων Ανέγερσης Διδακτηρίων" (Τ.Α.Δ.), που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 513/1976, η οποία μεταβιβάσθηκε στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, μεταβιβάζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα, με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού αυτού, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αντίστοιχου υποθηκοφυλακείου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκπαίδευσης, καθώς και για την εξυπηρέτηση της ίδιας της περιουσίας.»

Με το άρθρο 76 παρ.6 Ν.4313/2014 (ΦΕΚ Α 261/17.12.2014) τροποποιήθηκε, ως εξής «..Η περιουσία των «Ταμείων Ανέγερσης Διδακτηρίων» (Τ.Α.Δ.), που καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 513/1976 (Α' 356), η οποία μεταβιβάσθηκε στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, μεταβιβάζεται, εφόσον χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική υποδομή, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα, με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού αυτού, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζονται ατελώς στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο».

Εντούτοις, επειδή κατά την εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας και μετά την τελευταία τροπολογία με την προσθήκη του : «εφόσον χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική υποδομή», μεταβιβάζονται μόνο τα σχολικά κτίρια. Πλην όμως οι σχολικές υποδομές, ήδη έχουν μεταβιβαστεί από ετών στους οικείους ΟΤΑ -άρα και δεν υφίστατο πεδίο ρύθμισης. Πλην όμως με την εν λόγω τροπολογία εξαιρέθηκε από την υποχρέωση μεταβίβασης η ιδιωτική περιουσία, η οποία κατά την αιτιολογική έκθεση της αρχικής θεσμοθέτησης του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 έπρεπε επίσης να μεταβιβασθεί, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες συντήρησης των κτιριακών υποδομών των σχολείων των οικείων ΟΤΑ, που είχαν μεταβιβασθεί σε αυτούς, με την ίδια διάταξη. Συνεπώς εάν σήμερα αποπειραθούμε να συνεχίσουμε την αρξαμένη δίκης θα εφαρμοστεί το νέο δίκαιο, που δεν προβλέπει την υποχρέωση μεταβίβασης σε εμάς. Πλην όμως λόγω του ότι εμείς ήδη έχουμε κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα με το παλαιότερο δίκαιο, δημιουργεί ενδεχόμενα θέματα σχετικά με την συνταγματικότητα της διάταξης , για το εάν δηλαδή συνιστά παρέμβαση της νομοθετικής στην δικαστική εξουσία θέμα, όλως εξειδικευμένα τα οποία απαιτούν ειδικούς για να τα αποφανθούν και να μας χορηγήσουν ειδική και αναλυτική γνωμοδότηση την οποία θα χρησιμοποιήσουμε και ενώπιον του δικαστηρίου, εάν επαναφέρουμε την ματαιωθείσα αγωγή μας.

Γιαυτό έχω την γνώμη, ότι πρέπει να απευθύνουμε το σχετικό ερώτημα σε καθηγητή πανεπιστημίου, για να αποφανθεί με σχετική γνωμοδότηση.»

dyslexia centers

super course

logomageia

ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

sidiropoulos

meimaridis

studio 69