Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητήσει

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 • Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.
 • 6η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
 • 7η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.       
 • Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (Πρόσκληση V)  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων».
 • Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Νάουσας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (πρόσκληση IV).
 • Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»  του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.
 • Έγκριση προτάσεων αναβάθμισης του οικοσυστήματος του όρους Βέρμιο.
 • Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκποίησης  με δημοπρασία τμήματος του Χερσολείβαδου με αριθ. 920  έκτασης 2.000,10 τ.μ. και τμήματος του 1129 Αλώνια 3.318,90 τ.μ. ,(συνολικού εμβαδού Ε 5.319,00 τ.μ.), της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου, του Δήμου Νάουσας.
 • Έγκριση ή μη Κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων της πόλης της Νάουσας.
 • Έγκριση ή μη του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: ΄΄Μελέτη Ανάπλασης στον Αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας΄΄ και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης της μελέτης.
 • Έγκριση ή μη για τον καθορισμό παραγωγικών θέσεων στάσιμου εμπορίου στην πόλη της Νάουσας.
 • Έγκριση ή μη του  κανονισμού  λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Κοπανού – εναρμόνιση.
 • Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης Κοπανού του έτους 2019.
 • Έγκριση ή μη επιβολής τέλους χρήσης των χώρων εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κοπανού σύμφωνα με τον κανονισμό (απόφαση Δ.Σ. 172/2017).
 • Καθορισμός τέλους  κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στάσιμου εμπορίου.
 • Τροποποίηση σύμβασης -  χρονική παράταση ισχύος.
 • Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων  ( Κ.Α. 00.4213.002 ).
 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το κληροδότημα Κ. Βαλταδώρου που διαχειριζόταν η 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Νάουσας.
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 • Έγκριση ή μη πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης έτους 2019.
 • Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ  Δ.Εηλεκτρολόγου και Δ.Ε υδραυλικού για κατεπείγουσες ανάγκες.
 • Έγκριση ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες.
 • Έγκριση ή μη πρόσληψης δύο (2) ΥΕ Εργατών Περισυλλογής αδέσποτων ζώων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως δύο (2) μήνες για κατεπείγουσες ανάγκες.
 • Έγκριση ή μη πρόσληψης πέντε (5) ατόμων (ΙΔΟΧ), για δύο (2) μήνες, για την άμεση κάλυψη  των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
 • Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 33/2019 απόφασης  του Δ.Σ του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 • Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 35/2019 απόφασης  του Δ.Σ του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί Καθορισμού ύψους οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το νέο σχολικό έτος 2019 – 2020.
 • Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 36/2019 απόφασης  του Δ.Σ του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί Επικαιροποίησης της καταβολής της ετήσιας συνδρομής των μελών των παραρτημάτων των ΚΑΠΗ για το οικονομικό έτος 2019.
 • Έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 37/2019 απόφασης  του Δ.Σ του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί Έγκρισης του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2018.
 • Έγκριση ή μη δαπανών της εκδήλωσης «Αυγομαχίες» στην Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων.
 • Οικονομική ενίσχυση στον πολιτιστικό σύλλογο: Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Μαρίνας, «η Ρωμανία».
 • Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 • Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο  Δήμο Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
 • Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του 2ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου Ημαθίας με τίτλο «Εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε εκπαιδευτικούς τις επιστημονικές τους εμπειρίες» με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας.
 • Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Νάουσας για τις ανάγκες του εγκεκριμένου προγράμματος Interreg Europe ΄΄Cult – Create΄΄.
 • Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.