Δωρεά από την οικογένεια Λαναρά στον δήμο Νάουσας

Δωρεά 10.000,00 € πραγματοποίησε στον δήμο Νάουσας η οικογένεια Λαναρά. Τα χρήματα δόθηκαν για να αξιοποιηθούν στον χώρο του πολιτιστικού κέντρου της Σχολής Αριστοτέλη.

Επίσης ο δήμος Νάουσας αποδέχθηκε δωρεά ποσού 2.000,00 € της τράπεζας EUROBANK για τη συµµετοχή του στους 8ους παγκόσµιους παιδικούς χειµερινούς αγώνες χιονοδροµίας.