Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - τι θα συζητήσει

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί την Δεκεμβρίου 10 Δεκεμβρίου. Στις 5μμ θα συζητηθεί η «Έγκριση ή μη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017. Απολογισμός, Ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης και εκθέσεις ελέγχου ορκωτών λογιστών».

Λίγο αργότερα, στις 6.30μμ, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 1. 16η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση ή μη έκθεσης εννιαμήνου για την εκτέλεση του πρ/σμου οικονομικού έτους 2018
 3. (1-1-2018 /30-9-2018).
 4. Μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Νάουσας σε ανάδοχη εταιρεία.
 5. Έγκριση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
 6. Παροχή εξουσιοδότησης στο δημοτικό σύμβουλο κ. Στέλλιο Δάγγα, όπως εκπροσωπήσει το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, κάτοχο 51.237 μετοχών επί συνόλου 51.242 μετοχών στην επιχείρηση με την επωνυμία «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας –Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΤΑ) – υπό εκκαθάριση» στη Γενική Συνέλευση της επιχείρησης για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΑ ΑΕ της πρώτης περιόδου εκκαθάρισης 30/3/2017 – 29/3/2018.
 7. Λήψη επενδυτικού δανείου για την υλοποίηση έργων υποδομής στο Δήμο Νάουσας.
 8. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραχώρηση στο Δήμο Νάουσας της χρήσης τμήματος οικοπέδου στον οικισμό άνω Ζερβοχωρίου.
 9. Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού έτους 2019 της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Νάουσας (Γηροκομείο).
  Τροποποίηση της 162/2018 «Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκποίησης με δημοπρασία τμήματος του αγροτεμαχίου 638, έκτασης 6.123,70 τ.μ. της Τ.Κ. Πολυπλατάνου, του Δήμου Νάουσας.
 10. Τελική απόφαση για εκποίηση με δημοπρασία τμήματος του αγροτεμαχίου 638, έκτασης 6.123,70 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου Δήμου Νάουσας.
 11. Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας , με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, αγροτεμαχίων της τοπικής Κοινότητας Γυμνών Ακρολίμνης Γιαννιτσών αναδασμού 1966, των οποίων έχουν λήξει οι μισθώσεις, για καλλιέργεια, και τα οποία έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής του Δήμου Νάουσας έπειτα από την αποδοχή κληρονομιάς Κληροδοτήματος ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με αριθμό συμβολαίου 20971 / 29- 04- 1970 του συμβολαιογράφου Δημ. Κοντόπουλου.
 12. Υποβολή αιτήματος άδειας διέλευσης αγωγών αποχέτευσης ( αφορά το έργο «Επικαιροποίηση της μελέτης εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων και δικτύου προς την ΕΕΛ των πεδινών οικισμών Δήμου Νάουσας, του οικισμού Άνω Ζερβοχωρίου»).
 13. Υποβολή αιτήματος άδειας διέλευσης αγωγών αποχέτευσης (αφορά το έργο «Κατασκευή αγωγού ομβρίων από την οδό Σμύρνης έως το ρέμα «Αραμπούνι» εντός της Δ.Ε. Νάουσας»)
 14. Άδεια χορήγησης διέλευσης αρδευτικού αγωγού από δημοτικές οδούς.
 15. Έγκριση ανάκλησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της κας Μαρίας Κακούδη στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 4 στη Νάουσα, λόγω θανάτου και μη ύπαρξης κληρονομικής διαδοχής στο δικαίωμα.
 16. Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου.
 17. Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου.
 18. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο Δ.Ε. Ανθεμίων.
 19. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 201/2018 ΑΔΣ περί της ηλεκτροδότησης της γεώτρησης στην περιοχή Σαπάνι 3 ως προς τη συμμετοχή του Δήμου Νάουσας.
 20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 21. Έγκριση ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες.
 22. Έγκριση ή μη πρόσληψης δύο (2) ΥΕ Εργατών Περισυλλογής αδέσποτων ζώων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως δύο (2) μήνες για κατεπείγουσες ανάγκες.
 23. Έγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού ηλεκτρολόγου και υδραυλικού.
 24. "Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 124/2018 απόφασης του Δ.Σ του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», περί της έγκρισης του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.&Α. Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2019".
 25. Έγκριση ή μη δαπανών έκδοσης τουριστικού βιβλίου-λευκώματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας.
 26. Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αναμνηστικών εθιμοτυπίας με τη νέα τουριστική ταυτότητα του Δήμου Η.Π. Νάουσας.
 27. Έγκριση ή μη δαπανών δεξίωσης Πρωτοχρονιάς του Δήμου Η.Π. Νάουσας.
 28. Έγκριση ή μη δαπανών εορταστικής εκδήλωσης-αγώνα δρόμου «5o NAOUSSA SANTA RUN».
 29. Οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ».
 30. Οικονομική ενίσχυση στην Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας.
 31. Οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αγ. Μαύρας» Μονοσπίτων.
 32. Οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εναλλακτικής Εκπαίδευσης και Θεραπείας με σκύλους βοηθούς και σκύλους θεραπείας, η “LUNA”.
 33. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΑΟΥΣΑΣ» (Α.Μ. 31/2017).Aναδόχου: Ρώσσιου Βιργινίας, Πολ. Μηχ/κού- με Κ.Α.Ε: 02.61.7326.001.
 34. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο "Κατασκευή τεχνικού στη θέση Ροδιά".
 35. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας".
 36. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που ενσωματώνονται στα έργα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
 37. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δημάρχου στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.
 38. Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.