Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητηθεί

Με 14 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, στις 5μμ, το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Θέμα 1: Έγκριση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016

Θέμα 2: Υλοποίηση ή μη, του προγράμματος επιχορήγησης από το Τ.Π. και Δανείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θέμα 3:  22η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ( Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 4: Αποδοχή ή μη, είσπραξης τελών διαφήμισης- κατηγορίας Δ (άρθρο 9 Ν.2880/2001)

Θέμα 5: Αποδοχή ή μη, είσπραξης τέλους ακίνητης περιουσίας.

Θέμα 6: Είσπραξη ή μη, ΤΑΠ 2015 από Λαγούδη Μαγδαληνή χωρίς τις αναλογούσες προσαυξήσεις.

Θέμα 7: Αποδοχή ή μη, είσπραξης φόρου ζύθου.

Θέμα 8: Αποδοχή ή μη, είσπραξης προστίμων ΚΟΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Θέμα 9: Διαγραφή ή μη, οφειλής από ΤΑΠ έτους 2016 και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ΤΑΠ 2013-2015 Κόνιαρη Αθανασίου του Κωνσταντίνου

Θέμα 10: Επιστροφή ή μη, αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προσαύξησης καταβολής ΤΑΠ έτους 2015 σε Μώκα Βασίλειο του Ευαγγέλου.

Θέμα 11: Έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Νάουσας (Γηροκομείο)

Θέμα 12: Έγκριση ή μη, παραχώρησης γραφείου στο δημοτικό κατάστημα Κοπανού για έδρα του Ενιαίου Συλλόγου Αγροτών Δ.Νάουσας.

Θέμα 13: Έγκριση ή μη, συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον «Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού- Μίεζα» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 14: Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ. 416/2016 Α.Δ.Σ., περί έγκρισης των δαπανών για την διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2016.