Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητηθεί

Με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 3μμ και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1

16η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ( Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

2

17η Αναμόρφωση ή μη, Tεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ( Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

3

Υποβολή ή μη, πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας». 

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα

4

Καταρχήν απόφαση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Δαλαμάρι» του Δήμου Νάουσας συνολικής έκτασης 86.878,09 τ.μ. για 25 έτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

5

Καταρχήν απόφαση εκποίησης δημοτικού ακινήτου στην τοποθεσία Πάπρα, περιοχή Επισκοπής του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

6

Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης κυλικείου στον Πολυχώρο Πολιτισμού ΒΕΤΛΑΝΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

7

Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης κυλικείου στον Πολυχώρο Πολιτισμού ΕΡΙΑ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

8

Έγκριση ή μη, εκμίσθωσης κυλικείου στη Σχολή Αριστοτέλους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

9

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

10

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

11

Τακτοποίηση ή μη, βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

12

Διαγραφή ή μη, ποσού από χρηματικό κατάλογο  Δ.Ε. Ανθεμίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

13

Έγκριση ή μη, διενέργειας της προμήθειας

Α. δύο επιβατικών οχημάτων πέντε θέσεων τύπου σεντάν.

Β. δύο ημιφορτηγών ανοικτών μη ανατρεπόμενων,  4Χ4 με καμπίνα 1½  προϋπολογισμού  70.971,88 πλέον  ΦΠΑ  24%  17.033,26 ευρώ σύνολο 88.005,14 ευρώ, με ανοικτή διαδικασία και ανάκληση της υπ΄αρ.254/2016 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.

Θέμα

14

Έγκριση ή μη, διενέργειας της Προμήθειας  και τοποθέτησης συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων, 145.967,74 ( πλέον  ΦΠΑ  24%    35.032,25  ευρώ Σύνολο 181.000,00 ευρώ) , με ανοικτή διαδικασία και ανάκληση της υπ΄αρ.255/2016 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.

Θέμα

15

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας  τροχήλατων πλαστικών  κάδων Απορριμμάτων  χωρητικότητας  1100 lit ,.προϋπολογισμού  110.000,00  πλέον  ΦΠΑ  24% 26.400,00ευρώ σύνολο 136.400,00 ευρώ , με ανοικτή διαδικασία και ανάκληση της υπ΄αρ.256/2016 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

16

Έγκριση ή μη, απολογιστικών πινάκων παρελθόντων χρήσεων (2003-2008) πρώην Δήμου Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.

Θέμα

17

Χορήγηση ή μη, άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.

Θέμα

18

Αποδοχή ή μη, ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα

19

Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα

20

Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ.5/2016 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για έκτακτη επιχορήγηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα

21

Έγκριση ή μη, πολιτιστικής εκδήλωσης «Φύτευση δέντρου λικιδάμβαρης στην πλατεία Καρατάσιου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα

22 Οικονομική Ενίσχυση ή μη, του Μορφωτικού Συλλόγου Χαρίεσσας «Άγιος Δημήτριος» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θέμα

23

Οικονομική Ενίσχυση ή μη, του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Νάουσας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θέμα

24

Έγκριση ή μη, δαπανών για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Νάουσας την 17ηΟκτωβρίου και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θέμα

25

Έγκριση ή μη, της δωρεάν παραχώρησης αιθουσών του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νάουσας σε συλλόγους για χρήση και εκμετάλλευση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θέμα

26 Έγκριση ή μη, της δωρεάν παραχώρησης για εικοσαετή χρήση και εκμετάλλευση του βοηθητικού γηπέδου, δίπλα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα

27

Συμμετοχή ή μη, στην ημερίδα με θέμα «Κατευθύνσεις κα εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων (γυμναστηρίων /κολυμβητηρίων)» του Δημάρχου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ.Κουτσογιάννη Νικολάου και του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ.Δάγγα Στέλλιου, ύστερα από πρόσκληση της SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας , Αθλητισμού και Νεολαίας

Θέμα

28

Έγκριση ή μη, της ανάθεσης εργασιών καθαρισμού κλαδέματος των πρανών της Αράπιτσας του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

29

 Καθορισμός συμβιβαστικής μονάδας για προσκυρούμενες δημοτικές εκτάσεις.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

30

Έγκριση  ή μη, της βεβαίωσης περί της καλής εκτέλεσης και του ευλόγου της δαπάνης του Δημοτικού Έργου: «Κατασκευή τεχνικού στην πλατεία στην Τ.Κ. Ροδοχωρίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

31

Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

32

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» τη συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τεχνικού στη θέση Ροδιά»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

33

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» τη συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Ναόυσα»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

34

Έγκριση ή μη, 2ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

35

Παράταση ή μη, σύμβασης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 2015 που ενσωματώνεται στο έργο «Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» με αριθμό μελέτης 3/2015.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών