Παρουσίαση-συζήτηση της οπτικής ταυτότητας της Νάουσας και της περιοχής της

Ο Δήμος Νάουσας, στα πλαίσια εκπόνηση της μελέτης για το BRANDING της πόλης, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση-συζήτηση της οπτικής ταυτότητας της Νάουσας και της περιοχής της την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 στον Πολυχώρο πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» αίθουσα ΒEΤΛΑΝΣ.

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού και σχεδιαστικού έργου branding, οι επιλογές σήματος -συνθήματος και του συστήματος βασικών αξιών -πλεονεκτημάτων της περιοχής και θα εκτεθεί η επικοινωνιακή στρατηγική του προορισμού.

Η συμμετοχή σας και οι απόψεις σας θα συμβάλουν γόνιμα στον σχεδιασμό της τουριστικής μας ανάπτυξης.