Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητηθεί

Με 35 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6μμ και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Θέμα 1

10η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ( Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

2

11η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

3

12η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ( Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

4

Τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Νάουσας. Σύσταση μιας επιπλέον θέσης Δικηγόρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα

5

Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αριθμ.αποφ.70/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας «Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νάουσας & σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.4 του Ν.3852/2010» που δημοσιεύτηκε στο αρ.ΦΕΚ 982/τ.Β/25-5-2011.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

6

Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αριθμ.αποφ.105/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας «Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάουσας με την επωνυμία ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ΄& ανάληψης δραστηριοτήτων από το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας & το ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΚΚ.Π.& Α» (ΦΕΚ 1801/τ.Β/8-6-2012)

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

7

Εκμίσθωση ή μη, δημοτικού καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) με συγκρότηση «Επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και επιχείρησης αναψυχής» που βρίσκεται στο πάρκο της Τοπικής Κοινότητας Λευκαδίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

8

Τελική απόφαση για την εκποίηση τμήματος δημοτικού ακινήτου από το με αρ.1063 τεμάχιο στη θέση ΒΟΣΚΗ στην Τ.Κ. Χαρίεσσας, με δημοπρασία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

9

Παραχώρηση ή μη, χρήσης ακινήτου «Παλατάκι» στην περιοχή Αγ.Νικολάου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

10

Απευθείας ανάθεση ή μη, της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού από την OPEN TECHNOLOGY SERVICES.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

11

Χορήγηση ή μη, άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

12

 Ορθή επανάληψη της υπ΄αρ.152/2016 Α.Δ.Σ. για την πρόσληψη υδρονομέων στην Τ.Κ. Μαρίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

13

Τροποποίηση  ή μη, της αρδευτικής περιόδου της Δ.Ε. Ειρηνούπολης και έγκριση της πρόσληψης δύο υδρονομέων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

14

Αντικατάσταση ή μη, άδειας λειτουργίας, λόγω προσθήκης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου με δύο (2) ηλεκτρονικούς υπολογιστές στον ισόγειο χώρο και δέκα τρεις (13) ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο πατάρι καταστήματος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

15

Έγκριση ή μη, άδειας λειτουργίας με συγκρότηση «Αμιγής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ίντερνετ) για εγκατάσταση και λειτουργία δέκα πέντε (15) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα

16

Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ.54/2016 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας, περί του Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2015.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α.

Θέμα

17

Άδεια χορήγησης ή μη, στάθμευσης ΑΜΕΑ στην πόλης της Νάουσας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα

18

Έγκριση ή μη, Κανονισμού Πεζοδρόμησης της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τους θερινούς μήνες.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα

19

 Έγκριση ή μη, σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας»

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα

20

Πρόσληψη ή μη, ναυαγοσώστη για κατεπείγουσες ανάγκες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου της Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας.

Θέμα

21

Πρόσληψη ή μη, εργάτη γενικών καθηκόντων για κατεπείγουσες ανάγκες στο δημοτικό κολυμβητήριο Τ.Κ.Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας

Θέμα

22

Έγκριση ή μη, συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Εύξεινος Λέσχη Κοπανού» και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των συνολικών εξόδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού.

Θέμα

23

Έγκριση ή μη, συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος» Κοπανού και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των συνολικών εξόδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού

Θέμα

24

Έγκριση ή μη, των δαπανών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «2ο Πανναουσαϊκό Πολιτιστικό Αντάμωμα»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού

Θέμα

25

Έγκριση ή μη, του Απολογισμού έτους 2015, της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Νάουσας (Γηροκομείο)

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα

26

Πρόσληψη ή μη, εποχιακού προσωπικού

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

27

Παράταση υλοτομίας ή μη, στη συστάδα 46 του Δημοτικού Δάσους

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

28

Παράταση υλοτομίας ή μη, στη συστάδα 8α του Δημοτικού Δάσους

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

29

Έγκριση ή μη, του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς τις αναθεωρήσεις του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας –Άλσους Αγ.Νικολάου Ν.Ημαθίας (αρ.μελ.64/2008)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

30

Έγκριση ή μη, της βεβαίωσης περί της καλής εκτέλεσης και του εύλογου της δαπάνης του Δημοτικού Έργου: «Κατασκευή Πτερυγότοιχου γέφυρας Τ.Κ. Μαρίνας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

31

 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Πτερυγότοιχου γέφυρας Τ.Κ. Μαρίνας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

32

Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού πρόσβασης προς το 10ο δημοτικό σχολείο Νάουσας» (αρ.μελ.2/2015).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

33

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας- Άλσους Αγ.Νικολάου Ν.Ημαθίας» (αρ.μελ.64/2008)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα

34

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Στεγάνωση δημοτικού θεάτρου Νάουσας» (αρ.μελ.10/2015)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 35

Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.