Η ενότητα και η συνέχεια της παράταξης

Μια όμορφη παρέα. Η ενότητα και η συνέχεια της παράταξης. Ο Γιώργος Παπαστάμκος, από τα ισχυρότερα πολιτικά στελέχη της ΝΔ στη. Ευρώπη και η Νίκη Καρατζιούλα από τα ανερχόμενα τοπικά.