Εκλέγει προεδρείο και επιτροπές το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Κυριακή και ώρα 11:00π.μ. θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.