Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Καππαδοκών Πλατέος "Ο Βαρασός"

Μετά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Καππαδοκών Πλατέος "Ο Βαρασός" της 9 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα για θητεία ενός έτους και έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος: Χρήστος Γεωργιάδης
2. Αντιπρόεδρος: Αναστασία Κωνσταντινίδου
3. Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χ. Κουλερίδης
4. Ταμίας: Μιράντα Παπαμάλη - Μουρβετίδου
5. Μέλος: Αγνή Ζουρνατζή
6. Μέλος: Αικατερίνη Ποταμιάνου
7. Μέλος: Σάββας Καραούσογλου

Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Βασιλική Ανδρονίδου
2. Μαριέττα Παυλίδου
3. Ευάγγελος Κοσκερίδης