Ξεκινούν τα μαθήματα χορού στον Σύλλογο Κρητικών Ημαθίας

Ο Σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθίας αποσκοπώντας στη διατήρηση της παράδοσης και στη μετάδοση των εθίμων της Κρητικής κουλτούρας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσει μαθήματα χορού.

Παιδικό: Δευτέρα 17:30-18:30
Αρχάριοι : 18:30-19:15
Προχωρημένοι: 19:15-20:00
Επιδείξεων: 20:00-21:00