Συνεχίζονται οι εγγραφές στον Όμιλο Γενίτσαροι και Μπούλες

Ο Όμιλος Γενίτσαροι και Μπούλες ανακοινώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές νέων χορευτών από 6 ετών και πάνω, καθώς και οι επανεγγραφές των παλαιών. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο 7- 9 μμ, στο παραδοσιακό κτίριο του συλλόγου Χρ. Περδικάρη 14 (τηλ. 2332022671).

Πρόγραμμα χορευτικής περιόδου 2014-2015

Τμήματα:

Αρχάριοι: Κυριακή 5.00-6.00

Παιδικό Α’ (έως Γ’ Δημοτικού): Σάββατο 5.00-6.00

Παιδικό Β’ (Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού): Σάββατο 6.00-7.00

Παιδικό Γ’ (Α’ – Γ’ Γυμνασίου): Κυριακή 6.00-7.00

Μεγάλοι (Α’ Λυκείου και πάνω): Κυριακή 8.00-9.00

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΧΟΡΩΝ

Πανελ. Παιδικό (μέχρι Α’ Γυμνασίου): Σάββατο 7.00-8.00

Πανελ. Μεγάλο: Κυριακή 7.00-8.00

Ενηλίκων Α’: Δευτέρα 7.00-9.00

Ενηλίκων Β’: Τετάρτη 6.00-8.00