Νάουσα: Ικανοποιητικά τα χαρακτηριστικά, μείωση του όγκου παραγωγής

Οι καιρικές συνθήκες, σε μία φυσιολογική χρονιά ως προς το χρόνο ωρίμανσης, ήταν μέτριες με αρκετές βροχοπτώσεις κατά τους ανοιξιάτικους μήνες και έντονη ξηρασία κατά το καλοκαίρι.. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μέτρια ωρίμαση όσο αφορά το σακχαρικού τίτλο του Ξινόμαυρου ενώ διαπιστώνεται καλή ωρίμαση όσο αφορά τα φαινολικά συστατικά του.

Η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών είναι καλή, αφού δεν παρουσιάστηκαν συμπτώματα ασθενειών με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο όγκος της παραγωγής αναμένεται μειωμένος κατά 10-20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι τιμές θα κυμανθούν στις ίδιες με τις περσινές.