Ο δήμος Αλεξάνδρειας παρέλαβε από τον ΕΛΓΑ το πόρισμα δικαιούχων για τις πλημμύρες 2015

Ο ΕΛΓΑ, απέστειλε στον δήμο Αλεξάνδρειας τον Πίνακα πορισμάτων δικαιούχων Φυτικού για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ "Πλημμύρες 2014-2015" προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 25-07-2018.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών, στον Ανταποκριτή ΕΛΓΑ της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλοχωρίου και Ξεχασμένης Αθανάσιο Γιαννούση.