ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 246
Πόλη: Μακροχώρι
Τηλέφωνο: 2331044255
Φαξ: 2331500966
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπεύθυνος: Μπρανιώτη Ελένη & Γιούλη
Φιλικό Url: www.pliroforiodotis.gr/branioti
 

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP 

Νέα & Ανακοινώσεις

1. Σχέδια Βελτίωσης Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» , ΠΑΑ 2014 - 2020

Σκοπός του προγράμματος "Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών" (Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις) αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής καθώς και η αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις:

• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
• Να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1
• Να έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ το 2017
• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
• Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού

Το ποσοστό επιδότησης για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας κυμαίνεται από 50%-60%.

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 10.000 €.

Δείτε σχετικές Αποφάσεις στο www.minagric.gr και για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

2. Επιδότηση επιτοκίου για αγορά γεωργικής γης

Επιδοτείται το επιτόκιο δανείου για αγορά γεωργικής γης (Ν. 2520/97) κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας και σε τέτοια απόσταση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης η οποία έχει στόχο έναν ή συνδυασμό των παρακάτω:
 
 • Τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • Την εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.
 • Την πραγματοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραμμα η οποία θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς.
Δικαιούχοι:
Νέοι αγρότες ηλικίας έως 40 ετών, μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών
Ποσοστό επιδότησης:
Το ύψος της επιδότησης είναι:
 • 100% για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και
 • 70% για τους κατοίκους κανονικών περιοχών
Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δε μπορεί να υπερβαίνει τις
 • 40.000 ευρώ για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και
 • 25.000 ευρώ για τους κατοίκους κανονικών περιοχών
Οι δεσμεύσεις  είναι για χρονική διάρκεια 10 ετών, και είναι οι εξής:
 • να διατηρήσουν την ιδιότητα του αγρότη
 • να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών
 • να διατηρήσουν στην κατοχή τους το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκαν
 • να διευκολύνουν τους ελέγχους των Υπηρεσιών του Υπουργείου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 • να εξοφλούνται έγκαιρα οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • στην περίπτωση των νεοεισερχομένων νέων αγροτών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 150 ώρες εκπαίδευση.

3. Αναμένεται η Προκήρυξη του Μέτρου 8 "Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών"

4. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Ο πίνακας με τα προσωρινά αποτελέσματα έχει αναρτηθεί στο efepae.gr.

(Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2017)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο. 

 

Το γραφείο εκτείνει τις δραστηριότητές του σ’ όλο το φάσμα των υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

- Αγροπεριβαλλοντικές μελέτες:

 • Νέοι Γεωργοί
 • Σχέδια Βελτίωσης
 • Βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία
 • Προστασία των Ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
 • Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Ομάδες παραγωγών

   

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP

- Μελέτες ανάπτυξης επιχειρήσεων και επιδοτήσεων:

 • Αναπτυξιακός Νόμος Ν3299/04
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα
 • Νεανική επιχειρηματικότητα
 • Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (εμπόριο-μεταποίηση-τυποποίηση γεωργικών προϊόντων), Μέτρο 1.2.3 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013"
 • Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.)
 • Προσέγγιση LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ "Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013"
 • Στρατηγικά και Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan)

- Μελέτες συστημάτων ποιότητας

- Μελέτες για Ευρωπαϊκά προγράμματα (Διακρατικά)

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP

Πολιτική Ποιότητας του γραφείου είναι η πελατοκεντρική φιλοσοφία που επιτρέπει να αντιμετωπίζονται οι επιχειρηματίες
όχι απλά ως πελάτες αλλά σαν συνεργάτες.  

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP |Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Μπρανιώτη Ελένη – Γεωπόνος Msc, 6978338621

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπρανιώτη Γιούλη – Γεωπόνος Msc, 6972913701

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αριστοτέλους 246, Τ.Κ. 59033 Μακροχώρι Ημαθίας

Τηλ: 2331044255, Φαξ:2331500966