970x250 symptoms

 novart

meimaridis

super course

proteas

Παρατείνονται, έως Ιούνιο, οι θητείες καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων, που τυχόν έληξαν ή λήγουν

Δυνάμει της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75) αποφασίστηκε στο άρθρο 60ο (εξηκοστό) η «Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων» ως εξής: 

«Οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και των ενώσεων, οι όποιες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξεως νομοθετικού περιεχομένου (Α' 42) έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, παρατείνονται και λήγουν ένα (1) μηνά μετά από την άρση της ισχύος των ως άνω εκτάκτων μέτρων και πάντως όχι περάν της 30ης Ιούνιου 2020. 
 
Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, εφόσον η δυνάμει της τελευταίας τυχόν προβλεπομένη παράταση της θητείας λήγει πριν από τις 30 Ιούνιου 2020». 

vasilikos

dyslexia centers

kyriazis

sidiropoulos

maiovis

studio 69