Νέο διοικητικό συμβούλιο στο αθλητικό σωματείο ΑμεΑ "Αιγές"

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης Δ.Σ. του αθλητικού ΑμεΑ "Αγιές".

Οι βασικές επιδιώξεις εστιάστηκαν στη συγκρότηση μιας διοικητικής ομάδας με έμφαση στην ανανέωση και την είσοδο νέων μελών καθώς επίσης στην συνεργασία.

Οι στόχοι του νέου διοικητικού σχήματος, είναι οι ακόλουθοι:

• ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Σωματείου,

• η πρόθεση συνέχειας και αξιοποίησης του έργου των προηγουμένων διοικήσεων,

• η δέσμευση όλων των μελών της νέας διοίκησης για διαρκή προσπάθεια προσφοράς και υποστήριξης προς τους αθλητές και αθλήτριες ΑμεΑ του σωματείου &

• η ενασχόληση με τον αθλητισμό νέων ατόμων με νοητική υστέρηση,αυτισμό κτλ

Με την ολοκλήρωση της εκλογής και της συγκρότησης σε Σώμα, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συλλόγου είναι η ακόλουθη:

Καραγιάννη Ευθυμία, Πρόεδρος
Ματσάκας Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
Καλοστεφάνου Δήμητρα, Γραμματέας
Συμεωνίδου Μαρία, Ταμίας
Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Μέλος
Μέλλιου Καλλιόπη, Μέλος
Ελευθερόπουλος Δημήτριος, Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη
Ταραλάς Αθανάσιος
Παγούνης Αργύριος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καραγιάννης Χρήστος
Ιωαννίδης Γεώργιος
Γαλατσίδα Βασιλική