Εκλογές στον Σύλλογο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας

Ο Σύλλογος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας καλεί τα μέλη του τη Δευτέρα 04/04/2016 και ώρα 19:00 στα γραφεία του στο Εργατικό κέντρο Βέροιας σε Γενική καταστατική συνέλευση με θέμα: Έγκριση αλλαγήs καταστατικού.

Επίσης, ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του τη Δευτέρα 04/04/2016 και ώρα 20:00 στα γραφεία του στο Εργατικό κέντρο Βέροιας σε Γενική συνέλευση με θέματα:

α) Οικονομικός απολογισμός απελθούσας διοίκησης.
β) Εκλογές οργάνων συνδέσμου.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε έχουν τα ταμειακώς οικονομικά τακτοποιημένα μέλη .

Τα μέλη που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ (Εκτελεστική Επιτροπή) και Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως αίτηση υποψηφιότητας έως και τις 01/04/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον γεν. γραμματέα του συνδέσμου κ. Κερλίδη Ιωάννη. Τηλ. Επικοινωνίας : 6979248040.

Την αίτηση θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.sppimathias.gr.