Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Ημαθίας

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών ηλεκτροφωτισμού επί της Επαρχιακής Οδού [3]: Από Σ.Σ. Νάουσας έως Νάουσα και στη Δημοτική Οδό «Σπηλαίου» από τη συμβολή της με την Επαρχιακή Οδό [3] (θέση κόμβος των Εσπερίδων) έως Νάουσα και Επαρχιακής Οδού [1]: Βέροια- Διασταύρωση προς Νάουσα- όρια Ν. Πέλλας προς Σκύδρα δια Κοπανού, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας με διαδοχικό αποκλεισμό είτε της δεξιάς, είτε της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας της οδού, από ώρες 08:00 ́ έως 17:00 ́, κατά τις ημέρες Δευτέρα 16-12-2019 και Τρίτη 17-12-2019 στην:

A. Επ.Ο. [1] Βέροια- Διασταύρωση προς Νάουσα- όρια Ν. Πέλλας προς Σκύδρα δια Κοπανού, και ειδικότερα:

1)Στην Χ.Θ. 11 + 200 (Κόμβος Στενήμαχου) με κατεύθυνση προς Βέροια, όπου θα γίνει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

2) Από Χ.Θ. 12 + 800 (Κόμβος Μονοσπίτων) έως Χ.Θ. 14 + 000 (Είσοδος Κοπανού), σε αμφότερους τους κλάδους κυκλοφορίας.

Β. Επ.Ο. [3] Σ.Σ. Νάουσας – Νάουσα – Κάτω Βερμίου, σε αμφότερους τους κλάδους κυκλοφορίας

1) Από Χ.Θ. 1 + 300 έως Χ.Θ. 2 + 800
2) Στην Χ.Θ. 3 + 400 (κόμβος Εσπερίδων) και
3) Από Χ.Θ. 5 + 100 (Νησίδα διαχωρισμού της οδού ανόδου προς Νάουσα από την οδό καθόδου από Νάουσα) έως Χ.Θ. 5 + 900 (Είσοδος Νάουσας).

Γ. Δημοτική Οδό «Σπηλαίου» από τη συμβολή της με την Επ. Οδό [3] (θέση Κόμβος Εσπερίδων) έως Νάουσα σε αμφότερους τους κλάδους κυκλοφορίας και συγκεκριμένα από Χ.Θ. 0 + 000 (Κόμβος Εσπερίδων) έως Χ.Θ. 2 + 400 (Είσοδος Νάουσας).