Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, στα πλαίσια αντικατάστασης ελαστομεταλλικών αρμών γεφυρών

Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης ελαστομεταλλικών αρμών γεφυρών, επί της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα από Α/Κ Κλειδίου (Χ/Θ 288+600) έως Α/Κ Πολυμύλου (Χ/Θ 227+000) η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε έως την 30-11-2019, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, τον κατά περίπτωση αποκλεισμό είχε της αριστερής, είχε της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, και συγκεκριμένα στις κάτωθι χιλιομετρικές θέσεις:

Χ/Θ Κ229+750, - Χ/Θ Κ263+060, - Χ/Θ Η247+340, Χ/Θ Κ230+210, - Χ/Θ Η282+900, - Χ/Θ Η233+240, - Χ/Θ Η282+870, - Χ/Θ Η233+000, Χ/Θ Κ246+840, - Χ/Θ Η265+180, - Χ/Θ Η231+400, Χ/Θ Κ247+350, - Χ/Θ Η263+210, - Χ/Θ Η230+200, - Χ/Θ Η263+060, - Χ/Θ Η229+740, Χ/Θ Κ255+770, - Χ/Θ Η255+810, - Χ/Θ Η227+000, Χ/Θ Κ255+810, - Χ/Θ Η255+770.