Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα πλαίσια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στην πόλη της Βέροιας

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στα πλαίσια έργου εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου νέας γενιάς της «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στην πόλη της Βέροιας, από την Τετάρτη 07-08-2019 έως Παρασκευή 09-08-2019 και κατά τις ώρες από 07:30 έως 18:00 έκαστη μέρα, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε τα εξής:

Α) Την στένωση της οδού Μιαούλη, από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό Γοργοποτάμου, κατά 2 μέτρα από τη δεξιά πλευρά (μεκατεύθυνση προς την οδό Γοργοποτάμου) και την κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν τμήμα της οδού. 

Β) Την στένωση της οδού Μητροπόλεως, στο ύψος όπου διασταυρώνεται αυτή με τις οδούς 10ης Μεραρχίας και Μιαούλη, σε δύο φάσεις, με στένωση του ρεύματος καθόδου (κατεύθυνση προς οδό Βενιζέλου) στην 1η φάση και στένωση του ρεύματος ανόδου (κατεύθυνση προς οδό Μ. Μπότσαρη) στην 2η φάση και εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν τμήμα της οδού, σε κάθε φάση, με ελάχιστο πλάτος 2,75 μ., με την παρουσία σηματορών.

Γ) Την στένωση της οδού Μητροπόλεως, από την δεξιά πλευρά (κατεύθυνση προς οδό 10ης Μεραρχίας), από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους έως την συμβολή της με την οδό 10ης Μεραρχίας και αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων από το εναπομείναν τμήμα της οδού.

Δ) Την στένωση της οδού Περικλέους, από την δεξιά πλευρά (κατεύθυνση προς την οδό Κεντρικής) και κίνηση των οχημάτων από το εναπομείναν τμήμα της οδού.

Ε) Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, σε όλο το μήκος των τμημάτων των προαναφερόμενων οδών, από την προηγούμενη μέρα των εργασιών.

Στις διασταυρώσεις, Μητροπόλεως με Θεμιστοκλέους και Μητροπόλεως με Περικλέους, θα πραγματοποιηθεί στένωση πρόσβασης των δευτερευόντων οδών. Η πρόσβαση της οδού Θεμοστοκλέους θα έχει πλάτος 4,50 μ. και της οδού Περικλέους θα έχει πλάτος 3,00 μ., σύμφωνα με το με α.α. 7 σχετικό. Η κυκλοφορία επί της οδού Μητροπόλεως θα διεξάγεται κανονικά αμφίδρομη από το εναπομείναν πλάτος 6,90 μ.- 7,10 μ..

Κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών, η πιάτσα ταξί που υφίσταται επί της οδού Μητροπόλεως, θα μετακινηθεί, προσωρινά, στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Θεμιστοκλέους και Σολωμού. Με το πέρας των εργασιών στο τμήμα της υφιστάμενης πιάτσας επανέρχεται στην πρότερη θέση της.