Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρώματος στο ύψος του "66"

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οδοστρώματος στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Π.Ε Ημαθίας (Ε.Ο.4), από χ/θ 66+000 έως χ/θ 68+000 της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θες/νίκης – Βέροιας, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε: 

Τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης, με ταυτόχρονη εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων, από την εναπομείνασα λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, από τη χ/θ 66+500 έως χ/θ 67+400 της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, την Πέμπτη 01-11-2018 και Παρασκευή 02-11-2018, από ανατολή έως δύση του ηλίου.