Δήμος Αλεξάνδρειας: Συστάθηκε επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας συστάθηκε Επιτροπή Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής, η οποία αποτελείται από τους εξής:

1] Δελιόπουλο Στέφανο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Σαρακατσιάνο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο,

2] Τσιλιοπούλου Πολυξένη, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την Μοσχοπούλου Όλγα, Δημοτικό Σύμβουλο,

3] Τσιλόπουλο Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Στυλιανίδη Παρασκευά Δημοτικό Σύμβουλο,

4] Λαφαζάνη Ελένη, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Μπουκουβάλα Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο,

5] Αμπεριάδου Παρασκευή, Συντονίστρια Δ/ντρια του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας, με αναπληρωτή τον Ελευθεριάδη Απόστολο, Γενικό Ιατρό ΕΑ,

6] Γκόλια Φανούριο, Παιδίατρο, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, με αναπληρωτή τον Παγκάκο Γεώργιο, Παιδίατρο, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας,

7] Αμοιρίδου Κυριακή, Μικροβιολόγο, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, με αναπληρώτρια την Παπακωνσταντίνου – Ραπτάκη Φιλίτσα, Μικροβιολόγο, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας,

8] Παράσχου Παναγιώτα του Δημητρίου, Φαρμακοποιό – μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας, με αναπληρώτρια την Δεμερτζίδου Γεωργία του Χαράλαμπου, Φαρμακοποιό – μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας,

9] Γκιουσλή Γεωργία, Κτηνίατρο του Γραφείου Κτηνιατρείου Βέροιας του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας, με αναπληρωτή της τον Φακαλή Ιωάννη, Κτηνίατρο του Γραφείου Κτηνιατρείου Αλεξάνδρειας του ιδίου Τμήματος.

10] Παπαδόπουλο Γεώργιο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με αναπληρωτή τον Χρυσάφη Απόστολο του Αριστομένη, Επόπτη Δημόσιας Υγείας της ίδιας υπηρεσίας.

11] Ραφαηλίδου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, με αναπληρώτρια την Μοσχοτά Κρυστάλλω, υπάλληλο Δήμου Αλεξάνδρειας, κλάδου ΠΕ Γυμναστών, με επιπλέον καθήκοντα την γραμματειακή υποστήριξη του έργου της επιτροπής.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίσθηκε ο Δελιόπουλος Στέφανος. Η Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και έχει γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στα θέματα που αφορούν την δημόσια υγεία και υγιεινή, την πρόληψη, την προστασία και προαγωγή της υγείας των δημοτών και κατοίκων της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς και την εφαρμογή συναφών με τα ανωτέρω θέματα προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς της προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή και άλλα αρμόδια δημοτικά όργανα.