Συγκροτήθηκε σε σώμα η Ένωση Γονέων Νάουσας

Την 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην Νάουσα, κατόπιν προσκλήσεως των πλειοψηφούντων, από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης στις 04/12/2019, κλήθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ένωσης Γονέων Νάουσας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα». 

Μετά από ψηφοφορίες εκλέχθηκαν οι παρακάτω Σύμβουλοι, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

π. Νικόλαος Παπαθεοδώρου Πρόεδρος
Δηνώρης Θωμάς Αντιπρόεδρος
Κυριακίδου Αναστασία Γεν. Γραμματέας
Παυλίδου Θεολογία Ταμίας
Αργυρίου Μάριος Μέλος
Τσαρνούχα Ευαγγελία Μέλος
Τσέλιος Βασίλειος Μέλος
Μπόιτσης Αντώνιος Αναπληρωματικό Μέλος
Δουλγερίδης Μάριος Αναπληρωματικό Μέλος
Σινοπούλου Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό είναι διετής.