Εκπαιδευτική ρομποτική και steam στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας

Μια πρωτοβουλία του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας με την αμέριστη συμπαράσταση τουΣυλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ξεκίνησε, έχοντας ως αρωγό και υποστηρικτή της προσπάθειας την Αντιδημαρχία Παιδείας και Ισότητας των δύο φύλων, του Δήμου Βέροιας και προσωπικά της Αντιδημάρχου, κας  Συρμούλας  Τζήμα.

Το ενδιαφέρον της Αντιδημάρχου καθώς και ο τρόπος θέασης και αντιμετώπισης των θεμάτων της παιδείας και της εκπαίδευσης που υιοθετεί, εκδηλώθηκε έμπρακτα με τη φυσική παρουσία της στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας, συνοδευόμενη από τον υπεύθυνο υλοποίησης του προγράμματος, κο Σαπτσόγλου Ιγνάτιο, από την «Ακαδημία Ρομποτικής και STEAM» της ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ που εδρεύει στη Βέροια.

Αφού παρακολούθησε τις προσπάθειες των παιδιών και είδε τα αποτελέσματά τους στη Ρομποτική, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη τόσο από την ποιότητα της δράσης και της παρεχόμενης γνώσης, όσο και από την αρτιότητα της οργάνωσης  και την ασφαλή διενέργειά της από πλευράς σχολείου.

Η Διεύθυνση του Σχολείου άδραξε την ευκαιρία να ξεναγήσει την Αντιδήμαρχο στους χώρους του σχολείου και να της εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας και τις προτεραιότητές του. Προτεραιότητες που αφορούν την σταθερή προσήλωση του σχολείου στην παροχή πλούσιων και ποικίλλων ερεθισμάτων, στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών και πεδίων μάθησης για τους μαθητές του, το διαρκές άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία και την εξασφάλιση συμπαράταξης και συνεργασίας, αποτέλεσμα της οποίας είναι και η παρούσα δράση που αφορά την Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μία δραστηριότητα η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μαθαίνουν παίζοντας, να αναπτύσσουν δεξιότητες σε τομείς όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Τεχνολογία, η Μηχανική αλλά και η Τέχνη, μέσα από διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής,  προγραμματισμού και χειρισμού.

Επίσης, σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στο συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο των μαθητών, επιτρέποντας μέσα από το παιχνίδι να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικότητας, συνεργασίας, αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς καθώς και έλεγχο των συναισθημάτων τους.

Η Διεύθυνση του Σχολείου ευχαριστεί θερμά το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, την Αντιδημαρχία Παιδείας και ειδικά την Αντιδήμαρχο κα Συρμούλα  Τζήμα για το προσωπικό της ενδιαφέρον, τον κο Σαπτσόγλου και τη «Δικτύωση» για τον επαγγελματισμό και την παιδαγωγική επάρκεια του εκπαιδευτή και πάνω απ’ όλα τους ίδιους τους γονείς των παιδιών που εμπιστεύονται και υποστηρίζουν τις δράσεις του σχολείου, κάνοντας πράξη το νόημα και το στόχο που έχει το πρόγραμμα Erasmus+, στο οποίο εντάξαμε την όλη δράση, με τον τίτλο “Together We Can Do So Much”.

Ξεχωριστό ευχαριστώ οφείλουμε στην εκπαιδευτικό του σχολείου Σοφία Αναγνώστη, η οποία, εθελοντικά, προσφέρει τον απογευματινό της χρόνο, επιβλέποντας και έχοντας την ευθύνη της ασφάλειας και της παιδαγωγικής προστασίας των μαθητών.