Εργαστήριο Χημείας - Βιολογίας στο Διδακτήριο Μέθοδος

Πραγματοποιήθηκε στο Διδακτήριο Μέθοδος το πρώτο εργαστήριο Χημείας και Βιολογίας.

Διεξήχθησαν χημικά πειράματα και βιολογικές παρατηρήσεις για κάθε τάξη χωριστά. Τα πειράματα ήταν εναρμονισμένα με τη σχολική ύλη προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση του θεωρητικού μέρους.  

Από το ερχόμενο σχολικό έτος τα πειράματα θα αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος του Διδακτηρίου.