Υλοποίηση ενδοσχολικής επιμορφωτικής ημερίδας

Τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε στο 13ο Δ.Σ. Βέροιας, ενδοσχολική επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Προβλήματα συμπεριφοράς και αντιμετώπισή τους», από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Μακαρατζή και κ. Ευαγγελία Μπούτσκου, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων των 2ου, 6ου & 13ου Δημοτικών Σχολείων Βέροιας.

Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω Δημοτικών Σχολείων Βέροιας.