Άσκηση εκκένωσης στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Την Παρασκευή 5/12/2014, πραγματοποιήθηκε άσκηση εκκένωσης του 12ου Δημοτικού Σχολικού κτιρίου για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών  και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού και των μαθητών/τριών και η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.

Το πρωί η Διευθύντρια του σχολείου υπενθύμισε σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια έγινε λεπτομερέστερη ανάλυση των δεδομένων σε όλα τα τμήματα. Έγινε αναφορά στις ενέργειες που γίνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό.

Παρόλο που είναι η δεύτερη άσκηση που πραγματοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά, εντοπίστηκαν αδυναμίες και επισημάνθηκαν ατέλειες. Στο τέλος, η Διευθύντρια επεσήμανε σε όλους τα «αδύνατα» σημεία που παρατηρήθηκαν και αναφέρθηκε και σε απρόβλεπτους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν μια άσκηση.