Πρόσκληση σε σεμινάριο με θέμα την ενδοσχολική βία στο Δημοτικό Σχολείο Πατρίδας

Από το Δημοτικό Σχολείο Πατρίδας ανακοινώθηκαν τα εξής:

“Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή Γονέων Ημαθίας, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια 4 ωρών με θέμα: “Πρόληψη ενδοσχολικής βίας”.

Το εν λόγω σεμινάριο περιλαμβάνει την εκπαίδευση με βιωματικές ασκήσεις καθώς και την ενημέρωση  σχετικά με την πρόληψη ενδοσχολικής βίας, από έμπειρο εξειδικευμένο ψυχολόγο.

Το παραπάνω σεμινάριο, θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 και ώρα 17:30 μμ. στο Δημοτικό Σχολείο.

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη καθώς αποσκοπεί στο να βοηθήσει, εκπαιδευτικούς και γονείς, στην προσπάθεια εξάλειψης σχετικών φαινομένων.”