Πρόσκληση Στρατευσίμων 2015 Α’/ΕΣΣΟ

bss

Το Γ΄ΣΣ, στα πλαίσια της ενημέρωσης των καλουμένων για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με τη 2015 Α'/ΕΣΣΟ ανακοινώνει τα παρακάτω:
«Τα Δελτία Κατατάξεως που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξης των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών και έχουν παραλάβει ή θα παραλάβουν οι καλούμενοι για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2015 Α' ΕΣΣΟ (Ιανουάριος 2015) και ως ημερομηνίες κατάταξης αναγράφονται οι 19, 20 και 21 Ιανουαρίου 2015, θεωρούνται ισχύοντα και οι επ' αυτών αναγραφόμενες ημερομηνίες κατατάξεως αντιστοιχίζονται αυτοδικαίως (χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή) ως ακολούθως:

α. Η 19 Ιανουαρίου 2015 με την 27 Ιανουαρίου 2015
β. Η 20 Ιανουαρίου 2015 με την 28 Ιανουαρίου 2015
γ. Η 21 Ιανουαρίου 2015 με την 29 Ιανουαρίου 2015».