Επικίνδυνη για τους οδηγούς λεύκα

Επικίνδυνη για τους οδηγούς είναι μια λευκά στο 4,5χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βέροιας - Κοζάνης. Μετά το ξενοδοχείο Λοζίτσι, στα δεξιά όπως ανεβαίνουμε για τους Γεωργιανούς, τα κλαδιά της κρέμονται επικίνδυνα πάνω στο δρόμο και σύμφωνα με διερχόμενους οδηγούς, κάποια είναι σπασμένα και κάποια στιγμή θα πέσουν στον δρόμο. 

Το δένδρο είναι επικίνδυνο και άμεσα οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέμβουν για να κόψουν τα επικίνδυνα κλαδιά.